אגאדיר

אגדג'

אולאד מנצור

אומנסט

אזמור

אייטסדלי

איית חכים

אית ארבע

אית תאגלה

אל-קלעה ד-צראע'נה

אל-קלעה דצראענה

אל-קצר אל-כביר

אלקלעה

אמסין

אסאמר

אסלאן

אפורר

אצילה

בו-גמאז'

גולמימה

דבדו

דמנאת

וורזאזאת

טיטואן

טלוואת

טנג'יר

לא ידועה

מוגדור (א-סואירה)

מזגאן (אלג'רידה)

מכנס

מליליה

מרכש

סאפי

סלעה

סתת

פאס

צפון מזרח

קזבלנקה

קצר א-סוק

ריצאני

תאזרת [תזורט]

תימג'דות

תרודנט