אגאדיר

אגדג'

אולאד מנצור

אומנסט

אזמור

איית ארבע

איית חכים

איית סידלי

איית עטאב

איית תאגלה

אינזגאן

איע'יל נ-אורו

אל-קלעה ד-צראע'נה

אל-קצר אל-כביר

אמסין

אסאמר

אסלאן

אפורר

אצילה

ארפוד

בו-גמאז'

בני מלאל

גולמימה

דבדו

דמנאת

וורזאזאת

וראזאת

ורזאזאת

זגורה

זרכטן

טיטואן

טלוואת

טנג'יר

ישראל

לא ידועה

מוגדור

מוגדור (א-סואירה)

מזגאן (אלג'רידה)

מכנס

מליליה

מרכש

סאלה

סאפי

סכורה

סלעה

סקורה

סתת

פאס

צפון מזרח

קזבלנקה

קצר א-סוק

ריצאני

ריש

תאזרת [תזורט]

תיללית

תימג'דות

תיסינת

תירסאל

תרודנט