אורמיה

אזרבייג'ן הפרסית

איסטנבול

אספהאן

אראק

בורוג'רד

ביג'אר

גולפיגאן

גלפימן

המדאן

חומסאר

חוראמשר

טהרן

טוסרקאן

טיקאב

ישראל

כרמאן

כרמאנשאה

משהד

נהוונד

סלמאס

סננדאג'

סקיז

קמנשה

קסר-י שירין

קרנט

שהנדשת

שיראז

תקנפה (תכּאב)