All recordings

ארץ המוצא קהילת המוצא

שיר על המצוקה במלחמת העולם השנייה

תוניסיה סוס

שירי עם

תוניסיה מאטר

שירת הים

תוניסיה מאטר

שיר השירים

תוניסיה מאטר

הגדה של פסח

תוניסיה מאטר
Embedded thumbnail for קריאת הזוהר

קריאת הזוהר

תימן דוויחה
Embedded thumbnail for שיר השירים ותפילה מקדימה לקריאתו

שיר השירים ותפילה מקדימה לקריאתו

תימן דוויחה

יחסים עם המוסלמים והנוצרים

סוריה חאלב

שוני בין הלהגים בסוריה

סוריה חאלב

שכונות וקבוצות אתניות בעיר חאלב

סוריה חאלב