All recordings

ארץ המוצא קהילת המוצא

מנהגי אבלות

תורכיה איידין, בואנוס איירס

חינוך יהודי וחגים

תורכיה איידין, בואנוס איירס

פסח ובתי הכנסת

תורכיה איידין, בואנוס איירס

שבת ויום כיפור

תורכיה איידין, בואנוס איירס
Embedded thumbnail for סיפורים ואנקדוטות בחכתייה

סיפורים ואנקדוטות בחכתייה

מרוקו מליליה, טנג'יר

יחסים עם השכנים המוסלמים

מרוקו אלקלעה

מבנה הקהילה וניהולה

מרוקו אלקלעה
Embedded thumbnail for שיר השירים לשבת

שיר השירים לשבת

תימן עדן, ישראל
Embedded thumbnail for סיפור על אי אמון בגויים

סיפור על אי אמון בגויים

תימן עדן
Embedded thumbnail for שירת נשים

שירת נשים

תימן עדן