All recordings

ארץ המוצא קהילת המוצא

חיים בכפר הררי ליד מסארתה

לוב מסראתה, בנגאזי

לימודי הבנות

לוב מסראתה, בנגאזי

קליטה והחיים בארץ

לוב מסראתה, בנגאזי

השידוך בין הוריה

לוב מסראתה, בנגאזי

עיסוק ופרנסה

לוב מסראתה, בנגאזי

עלייה לארץ

לוב מסראתה, בנגאזי

היכרות עם בעלה

לוב מסראתה, בנגאזי

שידוך בני זוג

לוב מסראתה, בנגאזי
Embedded thumbnail for עיסוק ופרנסה

עיסוק ופרנסה

תוניסיה גאבס
Embedded thumbnail for מגורים

מגורים

תוניסיה גאבס