עברית

קטע מההגדה שאביה אהב להקריא

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת אגיון)
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

שי מצא: ומה עוד קרא סבא?

אסתר מצא: מה עוד?

שי מצא: בהגדה.

אסתר מצא: "הא לחמא עניא"?

שי מצא: "מעשה", "מעשה"

אסתר מצא: מה עוד הוא נהג לומר?

שי מצא: "מעשה ברבי"

אסתר מצא: "ברִבּי אליעזר, ברִבּי בן־עזריה" [עברית] "ברִבּי אליעזר, ברבּי יהושע, ברִבּי בן־עזריה"

חד גדיא

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

אסתר מצא: "חא גדיא, חא גדיא". איך אומרים את זה? שכחתי.

שי מצא: עם העכבר? [צוחק] לא?

אסתר מצא: שיאכל את החתול? לא

שי מצא: עכברון אחד.

אסתר מצא: אני לא זוכרת את זה. החתול הולך לאכול את

שי מצא: כן, "בחג של הגן" [מתקן] "בחג של האביב",[1] "בחג של האביב" [עברית]

אסתר מצא: איך זה?

אחד מי יודע

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

JG = יוונית יהודית; MH = עברית מודרנית

שי מצא: את ההגדה נהגתם לומר ביוונית או רק כמו-?

אסתר מצא: נהגו לומר זאת גם קצת ביוונית וגם קצת בעברית.

שי מצא: את "אחד מי יודע"?

אסתר מצא: "אחד מי יודע? אחד אני יודע – אחד הוא אלוהינו גם בשמיים וגם בארץ, שניים מי יודע? – שניים הם משהJG ואהרוןJG, אחד הוא אלוהינו גם ...הצג את ההמשך

הא לחמא עניא

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

אסתר מצא: בפסח, "הא לחמא עניא"

שי מצא: כן, כן.

אסתר מצא: ואנו מניחים את הידיים על השולחן ואומרים

שי מצא: כן.

אסתר מצא: אנו מניחים את הידיים על השולחן ואומרים [עברית] אני לא זוכרת, אני לא זוכרת. והוא נהג לומר עוד, אבל הוא נהג לומר ביוונית "אנו מניחים את הידיים על השולחן" [עברית]

החזרה לעיר לאחר המלחמה

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

JG = יוונית יהודית, MH = עברית מודרנית

אסתר מצא: ושם נפלה לה אל הנהר הקטן והתרטבה נעל הבית שלה, וכאשר- הכפרית אמרה לה: "תביאי, אני אשים לך אותה שתתייבש", היא שמה אותה שתתייבש, והתקפלה ככה נעל הבית.

יהודית הנשקה: [עברית]

שי מצא: כן, אחר כך חזרתם אל העיר, אחרי המלחמה?

אסתר מצא: אחרי המלחמה? כן, חזרנו אל הכפ- [מתקנת] מהכפר, הגענו אל אֶיוֹן (Aigion) ש...הצג את ההמשך

הניסיון של דודה להציל יהודים

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

JG = יוונית יהודית, MH = עברית מודרנית

שי מצא: כשהייתם בהרים

אסתר מצא: כן.

שי מצא: ידעתם מה קרה עם סבתא שלך, עם ה-

אסתר מצא: כשהיינו בהרים ידעו מה קרה עם סבתא שלי, הם היו בפטרה (Patra).

שי מצא: כן

אסתר מצא: הם הלכו קודם אל ה- [משנה] יחד, האבא של אבא שלך, סבא יסאק (=יצחק) אמר לכל היהודים שהיו בקהילה...הצג את ההמשך

הבריחה מהנאצים לגרדנה ולקלפצונה

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

אסתר מצא: [עברית]

שי מצא: ביוונית.

אסתר מצא: כשהחלה המלחמה הייתי בת ארבע.

יהודית הנשקה: [עברית]

שי מצא: [עברית]

אסתר מצא: [עברית] הייתי בת שמונה.

שי מצא: כן.

אסתר מצא: והיו לנו הרבה מכרים יוונים, נוצרים, שהזדמן [מתקנת] לאבא שלי, כמו שאמרתי לכם, הייתה חנות של בדים, שהיו באים הכפריים וקונים בד כדי להכין את כל צרכיהם, ובמיוחד הם היו מכינים סינרים כדי לש...הצג את ההמשך

הסתתרות בהרים בסיוע הכפריים

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

אסתר מצא: [עברית]

שי מצא: יוונית, יוונית.

אסתר מצא: זה היה כפר טוב, טוב מאוד, שם – שרפו הגרמנים את הכפר, כי עברו [שם] הפרטיזנים, ומשום שעברו הפרטיזנים הם באו ושרפו את הכפר, אבל נותרו שניים-שלושה בתים, ובית אחד נתנו לנו, והתגוררנו שם כל המשפחה – דוד שלי יאקו (Yakó, יעקב), דודה שלי אסימו (אשתו של יאקו), ואנחנו, וסבתא שלי. וכל ערב סבתא שלי נהגה לחפש ולמצוא את הפשפשים כדי להוציא אותם מהבגדים שלה [צוחקת]. לאחר מכן [מתקנת] אב...הצג את ההמשך

שיר ציוני על פלסטינה

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

שי מצא: וכדי שתבוא לישראל, מה היה השיר הזה? פלשתינה?

אסתר מצא: "את פלשתינה אנו אוהבים, כולנו בלב אחד, לב אחד! על פלשתינה נגונן, כל הדור הצעיר, הדור!"

שיר על מוסוליני

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יוונית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

שי מצא: אה, היה לכם גם השיר על מוסוליני.

אסתר מצא: "מוסוליני השוטה, אף אחד לא יישאר, אתה והמולדת המגוחכת, תימחק מהמפה. אין לך כל כבוד עצמי, וכאשר ניכנס פנימה, אתה ואיטליה, המולדת המגוחכת, תימחק מהמפה".[1]  

 

[1] ציטוט מקורב משיר שהתפרסם ביוון עם פלישת הצבא האיטלקי למדינה באוקטובר 1940....הצג את ההמשך