הניסיון של דודה להציל יהודים

שם הדובר/ת: 
אסתר מצא
משתתפים בשיחה: 
ד"ר שי מצא
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
תופרת ומנהלת מחסן בגדים בבית חולים
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1954
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021
תִרגום: 
ד"ר שי מצא

תרגום: 

JG = יוונית יהודית, MH = עברית מודרנית

שי מצא: כשהייתם בהרים

אסתר מצא: כן.

שי מצא: ידעתם מה קרה עם סבתא שלך, עם ה-

אסתר מצא: כשהיינו בהרים ידעו מה קרה עם סבתא שלי, הם היו בפטרה (Patra).

שי מצא: כן

אסתר מצא: הם הלכו קודם אל ה- [משנה] יחד, האבא של אבא שלך, סבא יסאק (=יצחק) אמר לכל היהודים שהיו בקהילהJG בפטרה [עברית]

שי מצא: רק ביוונית.

אסתר מצא: אבל אלה [הסבתא של הדוברת ועוד ממשפחתה] הלכו, ואחר כך דודה שלי אחת הצטרכה ללדת, והם הלכו, והלכו לפטרה כדי שדודתי תלד. ולאחר מכן הם ראו שלא, שלא עושים דבר הגרמנים. "מה הם אומרים? אנחנו צריכים ללכת מהבתים שלנו? נישאר בבתים שלנו". לאחר מכן אמרו להם שהם צריכים ללכת פעם אחת בשבוע להירשם, ושיהיה להם הסימן הזה שהם יהודים, שמו להם סימן אחד כאן, אחד צהוב כמדומני הוא היה. והם נשארו עד שהגרמנים לקחו אותם ל- [מתקנת] שמו אותם ב-

שי מצא: ברכבת?

אסתר מצא: באלה, ב- רכבות.

שי מצא: כן.

אסתר מצא: ברכבות, ולקחו אותם לגרמניה ושרפו אותם את כולם. דוד אחד שלי מאלה שם את כל המשפחה במשרפות ולאחר מכן שמו גם אותו, בסוף שמו גם אותו, ושרפו אותו. ולא נותר אף אחד.