צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


תאריך העלאה
Embedded thumbnail for היכרות בין בחור ובחורה למטרת נישואין

היכרות בין בחור ובחורה למטרת נישואין

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:28
Embedded thumbnail for קבלת החלטה על חינוך הילדים בגלל בת המצווה של הבת

קבלת החלטה על חינוך הילדים בגלל בת המצווה של הבת

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:27
Embedded thumbnail for כשיש רצון יש סיעתא דשמיא: על יום הכיפורים בארץ

כשיש רצון יש סיעתא דשמיא: על יום הכיפורים בארץ

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:26

שמעו בנים

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:25

יהי רצון בהדלקת נרות שבת

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:24

קידוש ליל שבת

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:21

מנהגי אבלות בקרב קהילת יהודי בוכרה

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:21

יום ליום אודה

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:17

צור גואלי

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:16

תפילה של גאולה ובניין בית המקדש

בוכרה סמרקנד 08/09/2022 - 20:14
Embedded thumbnail for מגוון הדיאלקטים בתוך מרוקו ושמירה על השפה בארץ

מגוון הדיאלקטים בתוך מרוקו ושמירה על השפה בארץ

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:38
Embedded thumbnail for שיר אירוסין וחינה

שיר אירוסין וחינה

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:23
Embedded thumbnail for שיר בשלוחית

שיר בשלוחית

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:22
Embedded thumbnail for אהבת חגי ישראל: סוכות, פסח ושבועות

אהבת חגי ישראל: סוכות, פסח ושבועות

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:45
Embedded thumbnail for ביקור מחודש במרוקו וההתרגשות מבית ילדותו

ביקור מחודש במרוקו וההתרגשות מבית ילדותו

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:44
Embedded thumbnail for בני מלאל: החיים והפרנסה בעיר מעורבת ערבים ויהודים

בני מלאל: החיים והפרנסה בעיר מעורבת ערבים ויהודים

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:43
Embedded thumbnail for בריחה בלילה מבני מלאל ועלייה לארץ דרך קזבלנקה

בריחה בלילה מבני מלאל ועלייה לארץ דרך קזבלנקה

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:42
Embedded thumbnail for הגנתו של מלך מרוקו על היהודים בעת מלחמה

הגנתו של מלך מרוקו על היהודים בעת מלחמה

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:41
Embedded thumbnail for משחקי בנים ובנות בנפרד וקניות בשוק

משחקי בנים ובנות בנפרד וקניות בשוק

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:40
Embedded thumbnail for כלכלת יהודי מרוקו: עזרת נערים בפרנסת הבית ועשירי מרוקו

כלכלת יהודי מרוקו: עזרת נערים בפרנסת הבית ועשירי מרוקו

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:39
Embedded thumbnail for מקצועות היהודים ובני המשפחה

מקצועות היהודים ובני המשפחה

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:38
Embedded thumbnail for היכרות בין ההורים והתערבות עין הרע

היכרות בין ההורים והתערבות עין הרע

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:37
Embedded thumbnail for סיפור חיים: ילדות במרוקו, עלייה לארץ, שירות צבאי ועבודה

סיפור חיים: ילדות במרוקו, עלייה לארץ, שירות צבאי ועבודה

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:35
Embedded thumbnail for עושר המטבח המרוקאי

עושר המטבח המרוקאי

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:34
Embedded thumbnail for עין הרע: ניקוי ב׳בכור׳, שימוש בדגים ובחמסות, הגנה על בית חדש ועל יולדת ותינוק

עין הרע: ניקוי ב׳בכור׳, שימוש בדגים ובחמסות, הגנה על בית חדש ועל יולדת ותינוק

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:33