שוכני בתי חומר בערבית

©אוסף סרג' עלוש. כל הזכויות שמורות. לא לשימוש למטרות מסחריות.

© Collection Serge Allouche. Tous droits réservés. Ne pas utiliser à des fins commerciales

שם הדובר/ת: 
ז'אנו אטלאן
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
פייטן
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
סרג' עלוש