צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


תאריך העלאה
Embedded thumbnail for חינוך הבנים בבית הספר ולימוד תורה

חינוך הבנים בבית הספר ולימוד תורה

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:49
Embedded thumbnail for עליית המשפחה ארצה ללא האב והתיישבות במושב פטיש

עליית המשפחה ארצה ללא האב והתיישבות במושב פטיש

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:46
Embedded thumbnail for לימוד משותף בספר אחד, הכאה בשוט וחינוך לנימוסים

לימוד משותף בספר אחד, הכאה בשוט וחינוך לנימוסים

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:28
Embedded thumbnail for לידה, מתן שמות ושמות משפחה וברית מילה

לידה, מתן שמות ושמות משפחה וברית מילה

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:26
Embedded thumbnail for קהילות תימן, פרנסה ותרומה לעניים

קהילות תימן, פרנסה ותרומה לעניים

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:24
Embedded thumbnail for תיפוף מקצב

תיפוף מקצב

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:20
Embedded thumbnail for מוסלמים עלוויים

מוסלמים עלוויים

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:23
Embedded thumbnail for תפקידי הנשים ופוליגמיה

תפקידי הנשים ופוליגמיה

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:21
Embedded thumbnail for מאכלים וערק

מאכלים וערק

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:19
Embedded thumbnail for פתגמים של שכחה: אני לא זוכר אם ישנתי, אני לא זוכר אותך

פתגמים של שכחה: אני לא זוכר אם ישנתי, אני לא זוכר אותך

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:18
Embedded thumbnail for תגובת אביו כשראה אותו ללא פיאות

תגובת אביו כשראה אותו ללא פיאות

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:17
Embedded thumbnail for בניית סוכות גדולות ואירוח בהן

בניית סוכות גדולות ואירוח בהן

אירן בוקאן 28/07/2022 - 01:17
Embedded thumbnail for ליל הסדר: שולחן החג ושיתוף הילדים בסיפור יציאת מצרים

ליל הסדר: שולחן החג ושיתוף הילדים בסיפור יציאת מצרים

אירן בוקאן 28/07/2022 - 01:16
Embedded thumbnail for שידוך לאשתו ונישואיהם בארץ

שידוך לאשתו ונישואיהם בארץ

אירן בוקאן 28/07/2022 - 01:16
Embedded thumbnail for אפיית מצות הפסח

אפיית מצות הפסח

אירן בוקאן 28/07/2022 - 01:15

כבוד הדדי ויחסים טובים בין היהודים למוסלמים עד שנת 1948

אירן בוקאן 28/07/2022 - 01:13

לימוד תורה: מקריאת אותיות ועד למידת חומש

אירן בוקאן 28/07/2022 - 01:12

פרנסה מגידולים וממכירת התוצרת החקלאית

אירן בוקאן 28/07/2022 - 01:11

משפטים בסיסיים בפרסית

אירן טהרן, גולפיגאן 20/07/2022 - 21:22

תחנות העלייה לארץ, התיישבות במושב ועבודה קשה בחקלאות

אירן בוקאן 28/07/2022 - 01:11

יחסים עם המוסלמים בפרס

אירן טהרן, גולפיגאן 20/07/2022 - 21:23

לימודים בבית הספר

אירן טהרן, גולפיגאן 20/07/2022 - 21:23

עיסוק ופרנסת הגברים בחנויות

אירן טהרן, גולפיגאן 20/07/2022 - 21:21
Embedded thumbnail for חתונה ושבת

חתונה ושבת

תימן ארחב 20/07/2022 - 21:21
Embedded thumbnail for עבודת הנשים ועבודת הגברים

עבודת הנשים ועבודת הגברים

תימן ארחב 20/07/2022 - 21:20