צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


תאריך העלאה
Embedded thumbnail for קהילת עאנה

קהילת עאנה

עירק עאנה 04/06/2020 - 14:59
Embedded thumbnail for תולדות משפחת מועלם

תולדות משפחת מועלם

עירק עאנה 04/06/2020 - 15:02
Embedded thumbnail for ציונות, עלייה והתיישבות

ציונות, עלייה והתיישבות

עירק עאנה 04/06/2020 - 15:04
Embedded thumbnail for חינוך יהודי ובתי ספר מוסלמיים

חינוך יהודי ובתי ספר מוסלמיים

עירק עאנה 04/06/2020 - 15:07

חתונה וגירושין

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:12

אביה של מרגלית זינאתי

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:14

סיפור על יוסף

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:15

סיפור על רבי יוסי הצדיק

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:23

שירים

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:28

הדלקת נרות

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:30
Embedded thumbnail for תולדות משפחת בהר

תולדות משפחת בהר

מצרים קהיר 28/05/2020 - 16:27
Embedded thumbnail for חיי הקהילה

חיי הקהילה

מצרים קהיר 28/05/2020 - 16:33
Embedded thumbnail for יום הכיפורים

יום הכיפורים

מצרים קהיר 28/05/2020 - 16:35
Embedded thumbnail for תפקיד הגבאי

תפקיד הגבאי

מצרים קהיר 28/05/2020 - 16:37

תענית אסתר ופורים

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 11:23

פסח

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 11:29

פיוטים למוצאי שבת

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 11:32

עומר, שבועות ותשעה באב

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 11:33

בית הכנסת בפקיעין

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 11:35

כשרות

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 11:55

אבלות

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 11:59

פרנסה

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:02

מעשרות וצדקה לחלשים

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:04

לידה ומתן שמות

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 12:05

חגי תשרי

ישראל פקיעין 21/05/2020 - 10:55