צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


תאריך העלאה
Embedded thumbnail for שבת: מאכלים, ביקור בבית הכנסת והארוחות

שבת: מאכלים, ביקור בבית הכנסת והארוחות

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:28
Embedded thumbnail for שידוכין בגיל צעיר בידי האבות

שידוכין בגיל צעיר בידי האבות

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:25
Embedded thumbnail for שיר בעת הקטרת ׳בכור׳ ו׳עטר׳ (בשמי קטורת)

שיר בעת הקטרת ׳בכור׳ ו׳עטר׳ (בשמי קטורת)

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:16
Embedded thumbnail for שימור המסורת והשפה בבית הכנסת

שימור המסורת והשפה בבית הכנסת

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:24
Embedded thumbnail for  תלמוד תורה אצל הרב, עונשים ולמידה בבית ספר יחד עם המוסלמים

תלמוד תורה אצל הרב, עונשים ולמידה בבית ספר יחד עם המוסלמים

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:15
Embedded thumbnail for שיר צדיקים

שיר צדיקים

מרוקו בני מלאל 06/09/2022 - 23:10
Embedded thumbnail for לימודים בחדר

לימודים בחדר

תוניסיה נפטה 04/09/2022 - 18:48
Embedded thumbnail for כניסה לבית כנסת דרך בית בושת

כניסה לבית כנסת דרך בית בושת

תוניסיה נפטה 04/09/2022 - 18:43
Embedded thumbnail for כי אשמרה שבת

כי אשמרה שבת

תימן ירים 25/08/2022 - 14:10
Embedded thumbnail for קניית בגדים חדשים לפסח וסעודה משפחתית בטבע בשביעי של פסח

קניית בגדים חדשים לפסח וסעודה משפחתית בטבע בשביעי של פסח

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:49
Embedded thumbnail for עבודה אצל המוסלמים ויחסים איתם

עבודה אצל המוסלמים ויחסים איתם

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:27
Embedded thumbnail for מנהגי אבלות

מנהגי אבלות

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:19
Embedded thumbnail for שיר לכבוד שמחות

שיר לכבוד שמחות

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:54
Embedded thumbnail for קשרים טובים עם המוסלמים וצערם על עזיבת היהודים

קשרים טובים עם המוסלמים וצערם על עזיבת היהודים

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:51
Embedded thumbnail for הליכה לנהר לפני שבת עם האב והשבת המשפחתית

הליכה לנהר לפני שבת עם האב והשבת המשפחתית

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:47
Embedded thumbnail for היכרויות, חתונה וחינה

היכרויות, חתונה וחינה

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:25
Embedded thumbnail for החלטה על עלייה לישראל

החלטה על עלייה לישראל

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:25
Embedded thumbnail for מאכלי שבת וחג

מאכלי שבת וחג

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:55
Embedded thumbnail for פרנסה ועיסוקי הגברים והנשים

פרנסה ועיסוקי הגברים והנשים

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:53
Embedded thumbnail for תרופות ומחסור ברופא בעיר מגוריו

תרופות ומחסור ברופא בעיר מגוריו

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:52
Embedded thumbnail for חינוך הבנים בבית הספר ולימוד תורה

חינוך הבנים בבית הספר ולימוד תורה

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:49
Embedded thumbnail for עליית המשפחה ארצה ללא האב והתיישבות במושב פטיש

עליית המשפחה ארצה ללא האב והתיישבות במושב פטיש

אירן בוקאן 22/08/2022 - 19:46
Embedded thumbnail for לימוד משותף בספר אחד, הכאה בשוט וחינוך לנימוסים

לימוד משותף בספר אחד, הכאה בשוט וחינוך לנימוסים

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:28
Embedded thumbnail for לידה, מתן שמות ושמות משפחה וברית מילה

לידה, מתן שמות ושמות משפחה וברית מילה

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:26
Embedded thumbnail for קהילות תימן, פרנסה ותרומה לעניים

קהילות תימן, פרנסה ותרומה לעניים

תימן ענאקִה, בית בוס 22/08/2022 - 17:24