עברית

בית המגורים באל-קלעה והיחסים עם המוסלמים המקומיים

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

נתינת שמה הפרטי

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

צומות לאורך השנה והשתתפות ילדים בהם

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

כיפור: מנהג כפרות, לבוש וסעודה מפסקת

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

חד גדיא

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

עלייה ארצה בחשאי בעודה הרה

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

יום השבת ובית הכנסת במרוקו

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

האב והסב כתלמידי חכמים וכמקובלים

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

צדיקות האם וצניעותה

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022

מקווה הנשים בבית המשפחה וטבילתן לפני חתונה

שם הדובר/ת: 
פורטונה עמר
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר ואליאסף עמר
מועד התיעוד: 
2022