עברית

סבו של חכם גבאי

שם הדובר/ת: 
חכם גבאי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
תפקידים שונים בחברת 'סולל בונה'
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

שבתות וחגים

שם הדובר/ת: 
חכם גבאי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
תפקידים שונים בחברת 'סולל בונה'
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

עלייה לישראל ותעסוקה

שם הדובר/ת: 
חכם גבאי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
תפקידים שונים בחברת 'סולל בונה'
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

מנהגי אבלות

שם הדובר/ת: 
חכם גבאי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
תפקידים שונים בחברת 'סולל בונה'
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

חתונה וכיבוד הורים

שם הדובר/ת: 
חכם גבאי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
תפקידים שונים בחברת 'סולל בונה'
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

מעמד האישה ושידוכים

שם הדובר/ת: 
חכם גבאי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
תפקידים שונים בחברת 'סולל בונה'
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018

מלידת הבן עד לבר המצווה, פיוט לבר מצווה

שם הדובר/ת: 
חכם גבאי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
תפקידים שונים בחברת 'סולל בונה'
גיל בעת התיעוד: 
74
שנת עלייה לארץ: 
1964
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מדי רוזנבלט
מועד התיעוד: 
2018