הועלו לאחרונה

תאריך פרסום תאריך עדכון שם הדובר ארץ המוצא קהילת המוצא
02/10/2020 - 10:57 14/04/2024 - 20:42 פיוטי שבת יוסף כובני Embedded thumbnail for פיוטי שבת תימן אל-ראודה
02/10/2020 - 10:54 14/04/2024 - 20:42 קריאה בתורה: מקרא ותרגום יוסף כובני Embedded thumbnail for קריאה בתורה: מקרא ותרגום תימן אל-ראודה
02/10/2020 - 11:08 14/04/2024 - 20:41 שבת מנוחה - בעברית ובערבית יוסף כובני Embedded thumbnail for שבת מנוחה - בעברית ובערבית תימן אל-ראודה
02/10/2020 - 11:03 14/04/2024 - 20:41 תפילה לשלום המלכות למען האימאם יחיא יוסף כובני Embedded thumbnail for תפילה לשלום המלכות למען האימאם יחיא תימן אל-ראודה
02/10/2020 - 10:59 14/04/2024 - 20:41 עת שערי רחמים להיפתח יוסף כובני Embedded thumbnail for  עת שערי רחמים להיפתח תימן אל-ראודה
05/11/2020 - 13:58 14/04/2024 - 20:38 מנהגי אבלות לילה (לאה) ג'נאשוילי Embedded thumbnail for מנהגי אבלות גאורגיה קולאשי
05/11/2020 - 13:58 14/04/2024 - 20:38 החיים בגאורגיה ובישראל, בר מצווה ובת מצווה לילה (לאה) ג'נאשוילי Embedded thumbnail for החיים בגאורגיה ובישראל, בר מצווה ובת מצווה גאורגיה קולאשי
05/11/2020 - 13:57 14/04/2024 - 20:37 מעמד האישה, העברת מסורות מאם לביתה ולידה טינה (דינה) שמשילשוילי Embedded thumbnail for מעמד האישה, העברת מסורות מאם לביתה ולידה גאורגיה אוֹני
05/11/2020 - 13:56 14/04/2024 - 19:40 משל והצגה טינה (דינה) שמשילשוילי Embedded thumbnail for משל והצגה גאורגיה אוֹני
05/11/2020 - 13:55 14/04/2024 - 19:39 שבת וחגים טינה (דינה) שמשילשוילי Embedded thumbnail for שבת וחגים גאורגיה אוֹני