הועלו לאחרונה

תאריך פרסום תאריך עדכון שם הדובר ארץ המוצא קהילת המוצא
24/02/2022 - 21:00 10/04/2024 - 21:01 שירת הים הרב שלום כהן (סאלם אבן סלימאן אל כהן) תימן צנעא
24/02/2022 - 21:00 10/04/2024 - 21:01 עשרת הדברות הרב שלום כהן (סאלם אבן סלימאן אל כהן) תימן צנעא
24/02/2022 - 21:00 10/04/2024 - 21:00 חתימת התורה (דברים פרק לד) הרב שלום כהן (סאלם אבן סלימאן אל כהן) תימן צנעא
19/07/2021 - 18:01 10/04/2024 - 20:58 חיים בפאס ועלייה לארץ עזיזה שטרית Embedded thumbnail for חיים בפאס ועלייה  לארץ מרוקו פאס
19/07/2021 - 18:01 10/04/2024 - 20:57 חינה ושיר חתונה עזיזה שטרית Embedded thumbnail for חינה ושיר חתונה מרוקו פאס
19/07/2021 - 18:01 10/04/2024 - 20:57 פסח וקשר עם המוסלמים עזיזה שטרית Embedded thumbnail for פסח וקשר עם המוסלמים מרוקו פאס
06/10/2020 - 11:18 10/04/2024 - 20:55 שיחה עם הירקן רוחמה אטיאס מרוקו ריצאני
05/10/2020 - 11:06 10/04/2024 - 20:53 עבודה בישראל ובכורדיסטן יוסף פלה Embedded thumbnail for עבודה בישראל ובכורדיסטן כורדיסטן אירביל
05/11/2020 - 12:27 10/04/2024 - 20:53 מאכלים יוסף פלה Embedded thumbnail for מאכלים כורדיסטן אירביל
05/11/2020 - 12:25 10/04/2024 - 20:52 קושי לדבר ארמית יוסף פלה Embedded thumbnail for קושי לדבר ארמית כורדיסטן אירביל