הועלו לאחרונה

תאריך פרסום תאריך עדכון שם הדובר ארץ המוצא קהילת המוצא
02/10/2020 - 10:36 10/04/2024 - 20:43 מעשיות אליהו הנביא: לחיות באורה של תורה ציון דרור Embedded thumbnail for מעשיות אליהו הנביא: לחיות באורה של תורה אירן שיראז
02/10/2020 - 10:34 10/04/2024 - 20:42 חד גדיא ציון דרור Embedded thumbnail for חד גדיא אירן שיראז
02/10/2020 - 10:26 10/04/2024 - 20:42 מעשיות אליהו הנביא: אדם מכוער ציון דרור Embedded thumbnail for מעשיות אליהו הנביא:  אדם מכוער אירן שיראז
11/06/2020 - 13:17 10/04/2024 - 20:39 עלייה, התיישבות וסיפור חיים דוריס נקש Embedded thumbnail for עלייה, התיישבות וסיפור חיים עירק מוצול
11/06/2020 - 13:12 10/04/2024 - 20:39 חטיפת ילדים בבית החולים דוריס נקש Embedded thumbnail for חטיפת ילדים בבית החולים עירק מוצול
11/06/2020 - 13:23 10/04/2024 - 20:36 יחסים עם הגויים דוריס נקש Embedded thumbnail for יחסים עם הגויים עירק מוצול
11/06/2020 - 12:47 10/04/2024 - 20:36 משפחתי: לידה בירושלים, עזיבה לבגדאד וחזרה לישראל עובדיה בן-אור Embedded thumbnail for משפחתי: לידה בירושלים, עזיבה לבגדאד וחזרה לישראל עירק בגדאד
11/06/2020 - 12:51 10/04/2024 - 20:35 הפרהוד והעלייה לארץ עובדיה בן-אור Embedded thumbnail for הפרהוד והעלייה לארץ עירק בגדאד
11/06/2020 - 12:58 10/04/2024 - 20:35 הווי חיים, דת וקהילה עובדיה בן-אור Embedded thumbnail for הווי חיים, דת וקהילה עירק בגדאד
25/11/2020 - 14:12 10/04/2024 - 20:34 שיר ופתגם: אתה צוחק העולם צוחק יוסף מגרו Embedded thumbnail for שיר ופתגם: אתה צוחק העולם צוחק לוב מסלאתה