All recordings

ארץ המוצא קהילת המוצא
Embedded thumbnail for החיים באירן ושאיבת מים מבארות

החיים באירן ושאיבת מים מבארות

אירן אספהאן
Embedded thumbnail for לבוש ומנהגים

לבוש ומנהגים

תימן אל-בידא
Embedded thumbnail for סיפור אישי

סיפור אישי

תימן אל-בידא
Embedded thumbnail for עיסוק האם והאב

עיסוק האם והאב

תימן אל-בידא
Embedded thumbnail for לידה

לידה

תימן אל-בידא
Embedded thumbnail for שבת, בית הכנסת והרבנים

שבת, בית הכנסת והרבנים

תימן אל-בידא
Embedded thumbnail for חינה

חינה

תימן אל-בידא
Embedded thumbnail for חתונה

חתונה

תימן אל-בידא
Embedded thumbnail for סיפור ילדות על הקשר עם המוסלמים

סיפור ילדות על הקשר עם המוסלמים

תימן אל-בידא
Embedded thumbnail for שירי תימן

שירי תימן

תימן אל-בידא