עברית

העלייה לישראל והתאקלמות

שם הדובר/ת: 
עמוס חן (חסן)
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019

חיי הקהילה ועזרה הדדית

שם הדובר/ת: 
עמוס חן (חסן)
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019
תִרגום: 
יפה טוביאק

תרגום: 

תרגום כללי:

היה טוב. לא היה פחד. לא היה פחד. כולם היו בסדר. יצאנו מבית הכנסת. יצאנו החוצה, הלכנו לשוק להסתובב. כלומר חופשיים. אתה לא מפחד.

אוי ואבוי לערבי שהיה עושה משהו רע ליהודים, המזל שלו נפל (ביטוי).  היהודים שמה חמומי מוח ואוהבים אחד את השני מאוד מאוד.

אנחנו מטריפולי ודיברנו בטריפוליטאית מקורית לא כמו אלה שבכפרים. לדוגמא: "אתה רוצה משהו? "ניתן לך". כל דבר היה טוב.

היו שם רחובות רחובות, עם יהודים וערבי...הצג את ההמשך

עזיבת בית הספר וסיוע בפרנסת הבית בחקלאות

שם הדובר/ת: 
עמוס חן (חסן)
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019

נישואין ופרנסה בארץ ובחו"ל

שם הדובר/ת: 
עמוס חן (חסן)
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019

כיבוד אם ואב ויחס חם לילדים

שם הדובר/ת: 
עמוס חן (חסן)
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019

׳חד גדיא׳ בערבית מלוב

שם הדובר/ת: 
עמוס חג'ג'
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
איש צבא קבע
גיל בעת התיעוד: 
63
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
פדהצור עטיה (נמסר ליעל ברוך)
מועד התיעוד: 
2020

׳אחד מי יודע׳ בערבית מלוב

שם הדובר/ת: 
עמוס חג'ג'
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
איש צבא קבע
גיל בעת התיעוד: 
63
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
פדהצור עטיה (נמסר ליעל ברוך)
מועד התיעוד: 
2020

׳לבל יימוט נצח׳ - מפיוטי ההגדה

שם הדובר/ת: 
עמוס חג'ג'
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
איש צבא קבע
גיל בעת התיעוד: 
63
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת גריאן)
תיעוד: 
פדהצור עטיה (נמסר ליעל ברוך)
מועד התיעוד: 
2020

החיים בגריאן ובטריפולי

שם הדובר/ת: 
עמוס חן (חסן)
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019

שירות צבאי

שם הדובר/ת: 
עמוס חן (חסן)
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאות
גיל בעת התיעוד: 
75
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: , צבא
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2019