צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


תחנות העלייה לארץ מפרס דרך טורקיה

אירן בוקאן

דיבור בערבית היהודית בישראל

לוב אז-זאוויה

חג הפסח ושחיטת כבש לציון החגיגיות

לוב אז-זאוויה

חגיגות החתונה בלוב לאורך שבועיים

לוב אז-זאוויה

חיים, חינוך ולבוש בערים אז-זאוויה וטריפולי

לוב אז-זאוויה

לידות במהלך השהות במעברה

לוב אז-זאוויה

סיפור העלייה מלוב

לוב אז-זאוויה

עיסוק הנשים ופרנסת הגברים בלוב

לוב אז-זאוויה

תולדות המשפחה הגרעינית

לוב אז-זאוויה

תנאי המגורים במעברה

לוב אז-זאוויה
Embedded thumbnail for חרמש הקציר ורגל האח

חרמש הקציר ורגל האח

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for מטבח פרסי

מטבח פרסי

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for אמונות עממיות ופגיעה מעין הרע

אמונות עממיות ופגיעה מעין הרע

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for לימוד הבנים בבית המדרש ועזרתם לאבות בפרנסה

לימוד הבנים בבית המדרש ועזרתם לאבות בפרנסה

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for אזכרת האם בראש חודש ניסן ומנהגי ראש חודש

אזכרת האם בראש חודש ניסן ומנהגי ראש חודש

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for עזרה הדדית בין היהודים לגויים

עזרה הדדית בין היהודים לגויים

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for תרופות ורפואה עממית

תרופות ורפואה עממית

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for דאגה לרווחת היולדת

דאגה לרווחת היולדת

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for עיסוקי הנשים בבית ופרנסת הגברים בחנויות השונות

עיסוקי הנשים בבית ופרנסת הגברים בחנויות השונות

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for הכנסת אורחים בסוכה ומאכלי חג הסוכות

הכנסת אורחים בסוכה ומאכלי חג הסוכות

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for עלייה לארץ ועבודה בחקלאות

עלייה לארץ ועבודה בחקלאות

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for ליל סדר משותף, הגעלת כלים ואפיית מצות בידי הגברים

ליל סדר משותף, הגעלת כלים ואפיית מצות בידי הגברים

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for מציאת האם את בנה החולה בבית החולים

מציאת האם את בנה החולה בבית החולים

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for שידוך, חתונה ונדוניה

שידוך, חתונה ונדוניה

אירן סאקז, כרמאנשאה
Embedded thumbnail for מאכלי שבת, סעודת ליל שבת והליכה לבית הכנסת

מאכלי שבת, סעודת ליל שבת והליכה לבית הכנסת

אירן סאקז, כרמאנשאה