יחסים עם המוסלמים והנוצרים

שם הדובר/ת: 
בעילום שם
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חשבונאי
גיל בעת התיעוד: 
30
שנת עלייה לארץ: 
1981
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
ד"ר משה נבו
מועד התיעוד: 
1981