צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


תאריך העלאה

שיחה עם הירקן

מרוקו ריצאני 06/10/2020 - 11:18
Embedded thumbnail for עבודה בישראל ובכורדיסטן

עבודה בישראל ובכורדיסטן

כורדיסטן אירביל 05/10/2020 - 11:06
Embedded thumbnail for מאכלים

מאכלים

כורדיסטן אירביל 05/11/2020 - 12:27
Embedded thumbnail for קושי לדבר ארמית

קושי לדבר ארמית

כורדיסטן אירביל 05/11/2020 - 12:25
Embedded thumbnail for מעשיות אליהו הנביא: לחיות באורה של תורה

מעשיות אליהו הנביא: לחיות באורה של תורה

אירן שיראז 02/10/2020 - 10:36
Embedded thumbnail for חד גדיא

חד גדיא

אירן שיראז 02/10/2020 - 10:34
Embedded thumbnail for מעשיות אליהו הנביא:  אדם מכוער

מעשיות אליהו הנביא: אדם מכוער

אירן שיראז 02/10/2020 - 10:26
Embedded thumbnail for עלייה, התיישבות וסיפור חיים

עלייה, התיישבות וסיפור חיים

עירק מוצול 11/06/2020 - 13:17
Embedded thumbnail for חטיפת ילדים בבית החולים

חטיפת ילדים בבית החולים

עירק מוצול 11/06/2020 - 13:12
Embedded thumbnail for יחסים עם הגויים

יחסים עם הגויים

עירק מוצול 11/06/2020 - 13:23
Embedded thumbnail for משפחתי: לידה בירושלים, עזיבה לבגדאד וחזרה לישראל

משפחתי: לידה בירושלים, עזיבה לבגדאד וחזרה לישראל

עירק בגדאד 11/06/2020 - 12:47
Embedded thumbnail for הפרהוד והעלייה לארץ

הפרהוד והעלייה לארץ

עירק בגדאד 11/06/2020 - 12:51
Embedded thumbnail for הווי חיים, דת וקהילה

הווי חיים, דת וקהילה

עירק בגדאד 11/06/2020 - 12:58
Embedded thumbnail for שיר ופתגם: אתה צוחק העולם צוחק

שיר ופתגם: אתה צוחק העולם צוחק

לוב מסלאתה 25/11/2020 - 14:12
Embedded thumbnail for סיפור ושיר על חבר שנשכח בדרך

סיפור ושיר על חבר שנשכח בדרך

לוב מסלאתה 25/11/2020 - 14:13
Embedded thumbnail for ׳אדון עולם׳ ו׳שוכני בתי חומר׳

׳אדון עולם׳ ו׳שוכני בתי חומר׳

לוב מסלאתה 25/11/2020 - 14:11
Embedded thumbnail for מנהגי הפסח

מנהגי הפסח

לוב מסלאתה 25/11/2020 - 14:07
Embedded thumbnail for על אביו ועל בר המצווה

על אביו ועל בר המצווה

לוב מסלאתה 25/11/2020 - 14:10
Embedded thumbnail for היכרות עם אשתו לעתיד, נעורים וגיוס

היכרות עם אשתו לעתיד, נעורים וגיוס

לוב מסלאתה 25/11/2020 - 14:09
Embedded thumbnail for חינוך והשכלה

חינוך והשכלה

לוב מסלאתה 25/11/2020 - 14:04
Embedded thumbnail for העלייה לישראל

העלייה לישראל

לוב מסלאתה 25/11/2020 - 14:04
Embedded thumbnail for פיוט לכנסת לישראל

פיוט לכנסת לישראל

לוב אל-ח'ומס 09/11/2020 - 15:04
Embedded thumbnail for 'לא הבטתי בפנים היפות שלך'

'לא הבטתי בפנים היפות שלך'

לוב אל-ח'ומס 09/11/2020 - 15:03
Embedded thumbnail for היכרות עם אשתו וחיים משותפים

היכרות עם אשתו וחיים משותפים

לוב אל-ח'ומס 09/11/2020 - 15:03
Embedded thumbnail for קשר עם המוסלמים וחטיפת נשים

קשר עם המוסלמים וחטיפת נשים

לוב אל-ח'ומס 09/11/2020 - 15:01