צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


Embedded thumbnail for סבא המומחה למועד הפטירה

סבא המומחה למועד הפטירה

מרוקו מרכש
Embedded thumbnail for קשיי המנהל בביטוי ח' גרונית

קשיי המנהל בביטוי ח' גרונית

מרוקו מרכש

אוי, מר לי, כשאני מתחיל להרהר (אַך ביטער איז מיר, אַז איך הײב מיך אָן צו באַקלערן)

אירופה - מזרח רשקוב (מולדובה)

רייזלה בת השוחט (רייזעלע דעם שוחטס)

אירופה - מזרח סטריז'בקה (אוקראינה)

מדוע את מביטה בי, ציפור קטנה (וואָס קוקסטו מיך פֿײגעלע אָן)

אירופה - מזרח רישקני (מולדובה)

שדות נרחבים, יערות שלווים (גלײַכע פֿעלדער, שטילע וועלדער)

אירופה - מזרח סטריז'בקה (אוקראינה)

העיירה מנמנמת, סגורים התריסים (עס דרימלט דאָס שטעטל, די לאָדן פֿארמאַכט)

אירופה - מזרח רישקני (מולדובה)

הספינה שטה לאמריקה (די שיף גײט קײן אַמעריקע)

אירופה - מזרח בלץ (מולדובה)

האל"ף-בי"ת (דער אל"ף-בי"ת)

אירופה - מזרח בלץ (מולדובה)

שיר ערש (אַ וויג-ליד)

אירופה - מזרח בלץ (מולדובה)

עלים ירוקים (פאָאע ווערדע, בלעטער גרינע)

אירופה - מזרח בלץ (מולדובה)

הולו, הולו ילדים (הוליעט, הוליעט קינדערלעך)

אירופה - מזרח בלץ (מולדובה)

מותק, מדוע את ברוגז? (וואָס גײסטו קעצעלע, אַזוי ברוגז)

אירופה - מזרח בלץ (מולדובה)

על הר גבוה, במקום שהעצים צומחים (אויפן הויכן באַרג, וווּ די ביימער וואַקסן)

אירופה - מזרח קמנקה (מולדובה)

אשיר לכם שיר (אַ ליד וועל איך אײַך זינגען)

אירופה - מזרח סורוקה (מולדובה)

מובילים את הכלה (מע פֿירט די כלה)

אירופה - מזרח אורחיי (מולדובה)

שושנת יעקב

אירופה - מזרח סורוקה (מולדובה)

אל"ף-בי"ת

אירופה - מזרח סורוקה (מולדובה)

שנה אחרי חתונתי (אַ יאָר נאָך מײַן חתונה)

אירופה - מזרח סורוקה (מולדובה)

הרי את

אירופה - מזרח סורוקה (מולדובה)

שיר ערש (א וויג-ליד)

אירופה - מזרח מוהיליב-פודילסקי (אוקראינה)

הסנאית הקטנה (דאָס וועווריקל)

אירופה - מזרח מוהיליב-פודילסקי (אוקראינה)

בשדות וביערות הירוקים (אויף די גרינע פֿעלדער-וועלדער)

אירופה - מזרח ברשד (אוקראינה)

פעם בתי הכנסת היו מלאים (אַמאָל זײַנען די שולן געווען איבערגעפֿילט)

אירופה - מזרח ברשד (אוקראינה)

יוסעלע

אירופה - מזרח צ'רניבצי (אוקראינה)