הועלו לאחרונה

תאריך פרסום תאריך עדכון שם הדובר ארץ המוצא קהילת המוצא
25/11/2020 - 14:13 10/04/2024 - 20:34 סיפור ושיר על חבר שנשכח בדרך יוסף מגרו Embedded thumbnail for סיפור ושיר על חבר שנשכח בדרך לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:11 10/04/2024 - 20:33 ׳אדון עולם׳ ו׳שוכני בתי חומר׳ יוסף מגרו Embedded thumbnail for ׳אדון עולם׳ ו׳שוכני בתי חומר׳ לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:07 10/04/2024 - 20:33 מנהגי הפסח יוסף מגרו Embedded thumbnail for מנהגי הפסח לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:10 10/04/2024 - 20:32 על אביו ועל בר המצווה יוסף מגרו Embedded thumbnail for על אביו ועל בר המצווה לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:09 10/04/2024 - 20:32 היכרות עם אשתו לעתיד, נעורים וגיוס יוסף מגרו Embedded thumbnail for היכרות עם אשתו לעתיד, נעורים וגיוס לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:04 10/04/2024 - 20:31 חינוך והשכלה יוסף מגרו Embedded thumbnail for חינוך והשכלה לוב מסלאתה
25/11/2020 - 14:04 10/04/2024 - 20:30 העלייה לישראל יוסף מגרו Embedded thumbnail for העלייה לישראל לוב מסלאתה
09/11/2020 - 15:04 10/04/2024 - 20:30 פיוט לכנסת לישראל עמוס רחמים Embedded thumbnail for פיוט לכנסת לישראל לוב אל-ח'ומס
09/11/2020 - 15:03 10/04/2024 - 20:29 'לא הבטתי בפנים היפות שלך' עמוס רחמים Embedded thumbnail for 'לא הבטתי בפנים היפות שלך' לוב אל-ח'ומס
09/11/2020 - 15:03 10/04/2024 - 20:29 היכרות עם אשתו וחיים משותפים עמוס רחמים Embedded thumbnail for היכרות עם אשתו וחיים משותפים לוב אל-ח'ומס