עברית

בית החתונה (די חתונה הויז)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
בלה רויזין (ליבשיץ)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
רופאה
גיל בעת התיעוד: 
68
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

שיר חתונה היתולי, פרפרזה לשיר "אחד מי יודע".

פרטי השיר שהובאו במחברתו של זאב ביטקין:

תמליל: מחברת מס' 8, עמ' 8–9, ללא מספר סידורי. התמליל לא תואם את הגרסה המוקלטת באופן מלא.

רישום התווים חסר.

מקום וזמן ההקלטה המשוער: צ'רנוביץ (אוקראינה); בשנת 1987.

פרטי המרואיינת: רויזין (ליבשיץ) בלה (Ройзина (Лифшиц) Бела Львовна); ילידת דובוסרי (Дубоссары); שנת לידה: 1919; רופאה. קלטה את השיר מבעלה ליבשיץ ליאוניד (Лифшиц Леонид Маркович), יליד העיר הומל ברוסיה לבנה (Гомель, Белоруссия), 1916, שלמד את השיר מאחיו הגדול.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

השיר על אל"ף בי"ת (די ליד פון אלף-בית)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
בלה רויזין (ליבשיץ)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
רופאה
גיל בעת התיעוד: 
68
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

שיר ילדי חדר היתולי המבוסס על אקרוסטיכון אל"ף-בי"תי. השיר מוכר יותר בשם "איי-איי, מקלון" ("אײַ-אײַ, אַ שטעקעלע") שקיים בווריאנטים רבים.

פרטי השיר שהובאו במחברתו של זאב ביטקין:

תמליל חסר; הכותרת רשומה במחברת מס' 8, עמ' 7, ללא מספר סידורי. ליד הכותרת מופיעה הערה ביידיש: "די ווערטער זע בא ע.ראָזענבערג" ("המילים ראה אצל א.רוזנברג"); עם זאת, השיר אליו מפנה ההערה, הוא שיר שונה לחלוטין, אף שגם הוא מבוסס על אקרוסטיכון אל"ף-בי"תי (מחברת 4, עמ' 31-33, מס' 189).

רישום התווים חסר.

מקום וזמן ההקלטה המשוער: צ'רנוביץ (אוקראינה); בשנת 1987.

פרטי המרואיינת: רויזין (ליבשיץ) בלה (Ройзина (Лифшиц) Бела Львовна); ילידת דובוסרי (Дубоссары); שנת לידה: 1919; רופאה. 

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

בלה (ביילקע)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
בלה רויזין (ליבשיץ)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
רופאה
גיל בעת התיעוד: 
68
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

תמליל: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר שהובאו במחברתו של זאב ביטקין:

תמליל: מחברת מס' 8, עמ' 6–7, ללא מספר סידורי. 

רישום התווים חסר.

מקום וזמן ההקלטה המשוער: צ'רנוביץ (אוקראינה); בשנת 1987.

פרטי המרואיינת: רויזין (ליבשיץ) בלה (Ройзина (Лившиц) Бела Львовна); ילידת דובוסרי (Дубоссары); שנת לידה: 1919; רופאה. קלטה את השיר בבית הספר היהודי בתחילת שנות ה-30.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'