עברית

בניינים משותפים לגויים ויהודים

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

מידע נוסף: 

בדרך כלל יש לבית כניסה ראשית ואם יש מספר דירות אז לכל דירה יש כניסה הפרטית משלה.

ב- Lengnau היו בתים עם שתי דירות. יהודים לא הורשו להיכנס לבית ביחד עם הגוי לכן היתה כניסה מבחוץ ישירות לדירתו של היהודי.

שיר ילדים על חתולים ועכברים

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018
תִרגום: 
שמואל מאיר

תרגום: 

מילות השיר:

היה היו תרנגולת ותרנגול והסיפור התחיל
היה היו חתול ועכבר והסיפור נגמר.

מידע נוסף: 

ככל הנראה זה הסיפור שסופר לילד כאשר ילד רצה לשמוע סיפור ולאבא לא היתה סבלנות יתירה לספר סיפור ארוך.

רבי ברום

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018
תִרגום: 
שמואל מאיר

תרגום: 

הרב ברום היה גם דיין והיה צריך לארגן מפעם לפעם בית דין. הוא עשה זאת ביחד עם הרב ברייש זצ"ל שהיה רבה של קהילת אגודת אחים בציריך (קהילה של חסידים וגם מתנגדים מיהודי המזרח Ost Juden).

על אף המתחים שהיו בין היהודים המקומיים ויהודי המזרח היתה אהבה והערכה גדולה ביניהם.

מידע נוסף: 

הרב שמואל (סמואל) ברום זצ"ל היה רבה של העיר לוצרן. תלמיד חכם גדול.

׳חד גדיא׳ משוויץ - (Ein Lähmchen ein Lähmchen)

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
משתתפים בשיחה: 
חיה מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
תיעוד: 
שמואל מאיר
מועד התיעוד: 
2020

פיוטי ההגדה של פסח משוויץ

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
משתתפים בשיחה: 
חיה מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
תיעוד: 
שמואל מאיר
מועד התיעוד: 
2020

'אחד מי יודע׳ משוויץ - (Eins will ich sie kennen)

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
משתתפים בשיחה: 
חיה מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
תיעוד: 
שמואל מאיר
מועד התיעוד: 
2020

מלחמת שזיפים

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

פתגמים

                                                                                                                                  

 

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
משתתפים בשיחה: 
חיה מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, על וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

קידוש

                                                                                                                                

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
משתתפים בשיחה: 
חיה מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

הגירת יהודי מזרח אירופה לשוויץ

                                                                                                             

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
משתתפים בשיחה: 
חיה מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018