עברית

זיכרונות ילדות (1)

תודה מיוחדת לא"ד מנחם רוזנברגר על סיועו הרב באיתור חומרים אלה

שם הדובר/ת: 
אנה בולג-גייזמר
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
73
ארץ המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פלורנס גוגנהיים-גרונברג
מועד התיעוד: 
1958

מידע נוסף: 

Guggenheim-Grünberg, Florence (ed.) (1966). Surbtaler Jiddisch: Endingen und Lengnau (Platten ZJM 1 und ZJM 2). Mit einem Anhang von jiddischen Sprachproben aus Elsass und Baden. Frauenfeld: Huber & Co. (= Schweizer Dialekte in Text und Ton: Begleittexte zu den Sprechplatten des Phonogrammarchivs der Universität Zürich, I. Deutsche Schweiz, Heft 4). Sound and text publication is available at https://www.phonogrammarchiv.uzh.ch/ .

כמו כן ראו: 

Fleischer, Jürg (2005). Westjiddisch in der Schweiz und Südwestdeutschland: Tonaufnahmen und Texte zum Surbtaler und Hegauer Jiddisch. Tübingen: Niemeyer. ISBN: 3-484-73104-4.

טיול רגלי בבאדן, מנהגי חתונה ולידה, בישול לשבת, חג סוכות, ושירי ערש

תודה מיוחדת לא"ד רוזנברגר על סיועו הרב באיתור חומרים אלה

שם הדובר/ת: 
עמנואל בולג-בולג
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
חייט וסוחר
גיל בעת התיעוד: 
71
ארץ המוצא: 
תיעוד: 
פלורנס גוגנהיים-גרונברג
מועד התיעוד: 
1957

מידע נוסף: 

Guggenheim-Grünberg, Florence (ed.) (1966). Surbtaler Jiddisch: Endingen und Lengnau (Platten ZJM 1 und ZJM 2). Mit einem Anhang von jiddischen Sprachproben aus Elsass und Baden. Frauenfeld: Huber & Co. (= Schweizer Dialekte in Text und Ton: Begleittexte zu den Sprechplatten des Phonogrammarchivs der Universität Zürich, I. Deutsche Schweiz, Heft 4). Sound and text publication is available at https://www.phonogrammarchiv.uzh.ch/ .

למידע נוסף ראו: 

Fleischer, Jürg (2005). Westjiddisch in der Schweiz und Südwestdeutschland: Tonaufnahmen und Texte zum Surbtaler und Hegauer Jiddisch. Tübingen: Niemeyer. ISBN: 3-484-73104-4.

מנהגי נשואים טריים ומשחקי חנוכה

תודה מיוחדת לא"ד רוזנברגר על סיועו הרב באיתור חומרים אלה

שם הדובר/ת: 
רוזה בלוך-גוגנהיים
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
88
ארץ המוצא: 
תיעוד: 
פלורנס גוגנהיים-גרונברג
מועד התיעוד: 
1959

מידע נוסף: 

Guggenheim-Grünberg, Florence (ed.) (1966). Surbtaler Jiddisch: Endingen und Lengnau (Platten ZJM 1 und ZJM 2). Mit einem Anhang von jiddischen Sprachproben aus Elsass und Baden. Frauenfeld: Huber & Co. (= Schweizer Dialekte in Text und Ton: Begleittexte zu den Sprechplatten des Phonogrammarchivs der Universität Zürich, I. Deutsche Schweiz, Heft 4). Sound and text publication is available at https://www.phonogrammarchiv.uzh.ch/ .

כמו כן ראו: 

Fleischer, Jürg (2005). Westjiddisch in der Schweiz und Südwestdeutschland: Tonaufnahmen und Texte zum Surbtaler und Hegauer Jiddisch. Tübingen: Niemeyer. ISBN: 3-484-73104-4.

בישולים והכנות לחג

תודה מיוחדת לא"ד רוזנברגר על סיועו הרב באיתור חומרים אלה

שם הדובר/ת: 
ברטה שמוקלרסקי-גוגנהיים
משתתפים בשיחה: 
רוברטינה ויילר-בלוך
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
79
ארץ המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
פלורנס גוגנהיים-גרונברג
מועד התיעוד: 
1957

מידע נוסף: 

Guggenheim-Grünberg, Florence (ed.) (1966). Surbtaler Jiddisch: Endingen und Lengnau (Platten ZJM 1 und ZJM 2). Mit einem Anhang von jiddischen Sprachproben aus Elsass und Baden. Frauenfeld: Huber & Co. (= Schweizer Dialekte in Text und Ton: Begleittexte zu den Sprechplatten des Phonogrammarchivs der Universität Zürich, I. Deutsche Schweiz, Heft 4). Sound and text publication is available at https://www.phonogrammarchiv.uzh.ch/ .

כמו כן ראו: 

Fleischer, Jürg (2005). Westjiddisch in der Schweiz und Südwestdeutschland: Tonaufnahmen und Texte zum Surbtaler und Hegauer Jiddisch. Tübingen: Niemeyer. ISBN: 3-484-73104-4.

מקצועות היהודים, הכנות לשבת וחגי תשרי

תודה מיוחדת לא"ד רוזנברגר על סיועו הרב באיתור חומרים אלה

שם הדובר/ת: 
יצחק גוגנהיים-בלוך
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
סוחר
גיל בעת התיעוד: 
82
ארץ המוצא: 
תיעוד: 
פלורנס גוגנהיים-גרונברג ורוד' ברונר
מועד התיעוד: 
1957

מידע נוסף: 

Guggenheim-Grünberg, Florence (ed.) (1966). Surbtaler Jiddisch: Endingen und Lengnau (Platten ZJM 1 und ZJM 2). Mit einem Anhang von jiddischen Sprachproben aus Elsass und Baden. Frauenfeld: Huber & Co. (= Schweizer Dialekte in Text und Ton: Begleittexte zu den Sprechplatten des Phonogrammarchivs der Universität Zürich, I. Deutsche Schweiz, Heft 4). Sound and text publication is available at https://www.phonogrammarchiv.uzh.ch/ .

כמו כן ראו: 

Fleischer, Jürg (2005). Westjiddisch in der Schweiz und Südwestdeutschland: Tonaufnahmen und Texte zum Surbtaler und Hegauer Jiddisch. Tübingen: Niemeyer. ISBN: 3-484-73104-4.

בניינים משותפים לגויים ויהודים

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

מידע נוסף: 

בדרך כלל יש לבית כניסה ראשית ואם יש מספר דירות אז לכל דירה יש כניסה הפרטית משלה.

ב- Lengnau היו בתים עם שתי דירות. יהודים לא הורשו להיכנס לבית ביחד עם הגוי לכן היתה כניסה מבחוץ ישירות לדירתו של היהודי.

שיר ילדים על חתולים ועכברים

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018
תִרגום: 
שמואל מאיר

תרגום: 

מילות השיר:

היה היו תרנגולת ותרנגול והסיפור התחיל
היה היו חתול ועכבר והסיפור נגמר.

מידע נוסף: 

ככל הנראה זה הסיפור שסופר לילד כאשר ילד רצה לשמוע סיפור ולאבא לא היתה סבלנות יתירה לספר סיפור ארוך.

רבי ברום

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
90
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה, יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018
תִרגום: 
שמואל מאיר

תרגום: 

הרב ברום היה גם דיין והיה צריך לארגן מפעם לפעם בית דין. הוא עשה זאת ביחד עם הרב ברייש זצ"ל שהיה רבה של קהילת אגודת אחים בציריך (קהילה של חסידים וגם מתנגדים מיהודי המזרח Ost Juden).

על אף המתחים שהיו בין היהודים המקומיים ויהודי המזרח היתה אהבה והערכה גדולה ביניהם.

מידע נוסף: 

הרב שמואל (סמואל) ברום זצ"ל היה רבה של העיר לוצרן. תלמיד חכם גדול.

׳חד גדיא׳ משוויץ - (Ein Lähmchen ein Lähmchen)

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
משתתפים בשיחה: 
חיה מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
שפה: 
תיעוד: 
שמואל מאיר
מועד התיעוד: 
2020

פיוטי ההגדה של פסח משוויץ

שם הדובר/ת: 
ד"ר יוסף מאיר
משתתפים בשיחה: 
חיה מאיר
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
פיסיקאי, מנהל בית ספר תיכון, מרצה וחוקר במוסדות להשכלה גבוהה
גיל בעת התיעוד: 
92
שנת עלייה לארץ: 
1966
ארץ המוצא: 
תיעוד: 
שמואל מאיר
מועד התיעוד: 
2020