עברית

הכנת מצות מיוחדות לקראת חג הפסח

שם הדובר/ת: 
מרדכי עובדיה
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
עובד בניין, מזכיר מושב, מנהל כרם ופרדס
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

זיכרונות מהחופש הגדול: נסיעה לחוף באלכסנדריה וביקור בחנות של אביו

שם הדובר/ת: 
מרדכי עובדיה
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
עובד בניין, מזכיר מושב, מנהל כרם ופרדס
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

יחסיהם המורכבים של המוסלמים כלפי היהודים

שם הדובר/ת: 
מרדכי עובדיה
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
עובד בניין, מזכיר מושב, מנהל כרם ופרדס
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

מאכלים של אמא

שם הדובר/ת: 
מרדכי עובדיה
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
עובד בניין, מזכיר מושב, מנהל כרם ופרדס
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

מקצועות בית הספר במצרים ותלבושת אחידה

שם הדובר/ת: 
מרדכי עובדיה
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
עובד בניין, מזכיר מושב, מנהל כרם ופרדס
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

נישואין בארץ

שם הדובר/ת: 
מרדכי עובדיה
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
עובד בניין, מזכיר מושב, מנהל כרם ופרדס
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

עלייה לארץ וקליטה במושב רנן

שם הדובר/ת: 
מרדכי עובדיה
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
עובד בניין, מזכיר מושב, מנהל כרם ופרדס
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1952
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2021

שבת ומאכליה

למשפחתי היקרה

שם הדובר/ת: 
פלורה מנשה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וטבחית
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

מאכלים והכנת פיתות

למשפחתי היקרה

שם הדובר/ת: 
פלורה מנשה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וטבחית
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

בתי ספר יהודיים ונושאי לימוד

למשפחתי היקרה

שם הדובר/ת: 
פלורה מנשה
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
חקלאית וטבחית
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020