עברית

תרופות ותכשירים טבעיים

שם הדובר/ת: 
חיים חדד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
יצרן טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

חד גדיא בערבית מנאבל

מוקדש לאבי ז''ל, יעקב בן אברהם גז, שהעביר לי את קטעי ההגדה בערבית-יהודית והיה שר אותם בקול יפה מאוד

Je dédie ces extraits de haggada en judéo arabe à la mémoire de mon père Z''L Yaacov ben Avraham Guez qui me les a transmis et qui les chantait admirablement

שם הדובר/ת: 
פרג'י גז
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל מחשבים
גיל בעת התיעוד: 
67
שנת הגירה: 
1968
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
נמסר ליעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

חגי ומועדי ישראל

שם הדובר/ת: 
הרב פנחס (הרצל) גזיאל
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מורה ורב
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

חגי ומועדי תשרי

שם הדובר/ת: 
הרב פנחס (הרצל) גזיאל
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מורה ורב
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

הקהילה בנאבל: חינוך, ניהול, מגורים ויחסים עם הגויים

שם הדובר/ת: 
הרב פנחס (הרצל) גזיאל
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מורה ורב
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

שימוש באיטלקית ובעברית בלשון היהודים

שם הדובר/ת: 
הרב פנחס (הרצל) גזיאל
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מורה ורב
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

סיפור בשבח המעשים הטובים ועשיית מצוות

שם הדובר/ת: 
הרב פנחס (הרצל) גזיאל
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מורה ורב
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

סיפור חיים

שם הדובר/ת: 
הרב פנחס (הרצל) גזיאל
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מורה ורב
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

ראש השנה

שם הדובר/ת: 
הרב פנחס (הרצל) גזיאל
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מורה ורב
גיל בעת התיעוד: 
73
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
נושאי שיחה: ראש השנה
תיעוד: 
יהודית הנשקה
מועד התיעוד: 
1993

ההבדל בין האמונה בקב"ה בתוניסיה ובישראל

שם הדובר/ת: 
חיים חדד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
יצרן טקסטיל
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1968
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020