רוח חנוכה

תודה מיוחדת לא"ד רוזנברגר על סיועו הרב באיתור חומרים אלה

שם הדובר/ת: 
ברטה שמוקלרסקי-גוגנהיים
משתתפים בשיחה: 
רוברטינה ויילר-בלוך
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עקרת בית
גיל בעת התיעוד: 
79
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
פלורנס גוגנהיים-גרונברג
מועד התיעוד: 
1957
תִרגום: 
פרופ' יורג פליישר

תרגום: 

A Hanukkah Ghost

Speaker 1: What a nice Hanukkah we always had. How jolly it used to be, when the girls played together. I once invited nineteen [girls], it was wonderful.

Speaker 2: Yes, we also used to make nice invitations. But we went to play once, down in the village, and when we went home, a black cat crossed the street. And Lina and I, we were afraid, and we stood for more than half an hour on the bridge, and didn’t go home until somebody cam...הצג את ההמשך

תעתיק: 

Transcription

Speaker 1: duː, ʋi hen miːr als ə preɕtigə xanigə gheːt dəhaːm, ʋi luʃtig is əs als gəʋeː, ʋen dou di maːdliɕ tsamə gʃpilt hen, (ə) hab əmol nointseiən ãĩgəladə ghet, s ʋundərʃøn gəʋeːzə.

Speaker 2: jɔ, ʋir hen ax aləʋail ʃeini ãĩladiŋə gəmaxt, abər miːr sin əmol gəʋeː gə ʃpiːlə, am dɔrf undə. un ʋu mər haːm kaŋə sin, is ə ʃʋatsi kʰats ibər də ʃtraus ibərə gəlofə. uːn di liːnən un iç, mi hen mɔːrə ghet, uns mei as ə halb ʃtund sin mir ...הצג את ההמשך

מידע נוסף: 

This conversation between two speakers of Swiss Western Yiddish Berta Schmuklerski-Guggenheim, born 1878 Endingen (since 1915 lived in Zürich) and Robertine Wyler-Bloch, born on 1881 Endingen (since 1908 lived in Brugg, and since 1947 lived in Zürich) was recorded in 1957. Among other things, they talk about a game called “Grisch” (literally “bran”): Coins are put into a pile of bran, every child gets a part of it and then
searches it to find a coin. A literal translation of this recording complete with a linguistic commentary can be found in Fleischer (2005: 171–173, in German).

Source: Fleischer, Jürg. 2005. Surbtaler und Hegauer Jiddisch: Tonaufnahmen und Texte zum Westjiddischen in der Schweiz und Südwestdeutschland. Tübingen: Niemeyer, pp. 171–173.

also see: 

Guggenheim-Grünberg, Florence (ed.) (1966). Surbtaler Jiddisch: Endingen und Lengnau (Platten ZJM 1 und ZJM 2). Mit einem Anhang von jiddischen Sprachproben aus Elsass und Baden. Frauenfeld: Huber & Co. (= Schweizer Dialekte in Text und Ton: Begleittexte zu den Sprechplatten des Phonogrammarchivs der Universität Zürich, I. Deutsche Schweiz, Heft 4). Sound and text publication is available at https://www.phonogrammarchiv.uzh.ch/