אשת הרב

   לאחיי מאיר וצבי מזרחי ז"ל

שם הדובר/ת: 
נפתלי מזרחי
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נגר
גיל בעת התיעוד: 
81
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
בתיה מזור הופמן
מועד התיעוד: 
2018
תִרגום: 
בתיה מזור-הופמן

תרגום: 

יום אחד אמרה אשת הרב לאישה: חכמתך אינה חכמתך, ממני היא.

ענה לה: הרי אני קורא בתורה, אנשים משחרים למוצא פי, אני שוחט ובודק, איך יתכן שהכל ממך נובע?

ענתה לו: הבה נתגרש וננסה. אתה תיקח לך אישה פשוטה ואני אמצא לי איש בור ועם הארץ.

התגרשו הרב ואשתו, כל אחד מהם הלך לדרכו. נשא הרב אישה צעירה והוליד ילד. התחתנה אשת הרב עם איש פשוט, בור ועם הארץ, עובד כפיים. בשובו מעמל היום מלוכלך ומאובק, ישב לשולחן וציווה עליה להגיש לו ארוחת הערב. אמרה לו, נטול ידיך ושוב לשולחן. למחרת שב האיש מעמ...הצג את ההמשך