אגדה על הסולטאן וכיכר הלחם

שם הדובר/ת: 
הדסה טולידאנו
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
מנהלת במס הכנסה
גיל בעת התיעוד: 
78
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
הודיה טולידאנו
מועד התיעוד: 
2018
תִרגום: 
ד"ר ויקטור גבסקי

תרגום: 

(1) once upon a time there was a Sultan (2) that Sultan was thinking what to do in order to
see the people of the city (3) he took off the clothes of sultan and put on what all the people
wear (4) and he went down to the town to see how they live, what they think, what they do,
how they work, how they live (5) and went and started from the new city and saw rich people,
they sell and buy and live well (6) then he went to the old town a...הצג את ההמשך

תעתיק: 

(1) kān ya ma kān, aʿlā́ wā́ḥəd ṣəḷṭā́n (2) hadā́k ṣəḷṭā́n qaʿd yəxə́mməm kifā́š yʿáməl bāš yā́ṛa ulā́d lblād (3) naḥā́ ḥwā́yžu nčʿ ṣəḷṭā́n u lbəṣ li ləbsū́ nās lkəll (4) u ṅẓəl lblād bāš yā́ṛa kifā́š ʿayšī́n, šā yəxámməmu, šā yʿámlu, šā yəxádmu, kifāš ʿayšī́n (5) mšā bdā filblād lždī́da u ṛā nās čʿa ʿširī́n u yəbʿýu u yəšṛə́yu u ʿayšī́n bā́i (6) u mšā l...הצג את ההמשך