לשמוח זה טוב (פרייען זיך איז גוט)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
מאיר וויינברג
מגדר הדובר/ת: 
גבר
גיל בעת התיעוד: 
79
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

תמליל: 
מידע נוסף: 

פרטי השיר שהובאו במחברתו של זאב ביטקין:

מחבר השיר: ז.ברדיצ'בר

כותרת השיר: "לאָמיר אויך ניט לײדיק זיצן" ("בואו גם אנו לא נשב סתם").

* הכותרת המצוינת בראש ההקלטה היא הכותרת המקורית, שניתנה על ידי מחבר השיר (ח.ש.).

תמליל: מחברת מס' 8, עמ' 3–4, ללא מספר סידורי

רישום התווים חסר.

מקום וזמן ההקלטה: צ'רנוביץ (אוקראינה); כנראה בשנת 1987.

פרטי המרואיין: ווײנברג מאיר (Вайнберг Меер Иосифович); יליד דומברובני (Домбровены Сорокского уезда); שנת לידה: 1908

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'