עברית

שפה, עלייה וקליטה

שם הדובר/ת: 
קלרה תבור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תכשיטנית
גיל בעת התיעוד: 
93
שנת עלייה לארץ: 
1961
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

עבודה ופנאי

שם הדובר/ת: 
קלרה תבור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תכשיטנית
גיל בעת התיעוד: 
93
שנת עלייה לארץ: 
1961
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

משפחה

שם הדובר/ת: 
קלרה תבור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תכשיטנית
גיל בעת התיעוד: 
93
שנת עלייה לארץ: 
1961
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

מלחמת העולם השנייה ויחסים עם הנוצרים

שם הדובר/ת: 
קלרה תבור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תכשיטנית
גיל בעת התיעוד: 
93
שנת עלייה לארץ: 
1961
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

חתונה והיכרויות

שם הדובר/ת: 
קלרה תבור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תכשיטנית
גיל בעת התיעוד: 
93
שנת עלייה לארץ: 
1961
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

פסח, בית הכנסת והיחס לדת

שם הדובר/ת: 
קלרה תבור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
תכשיטנית
גיל בעת התיעוד: 
93
שנת עלייה לארץ: 
1961
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
יידיש
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021