עברית

סיפורים ואנקדוטות בחכיתיה

שם הדובר/ת: 
סוזנה (שרה) איפרגן (ביטן)
משתתפים בשיחה: 
יעקב איפרגן
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אשת תחזוקה
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
2019
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
דוד בנחמו חימנס
מועד התיעוד: 
2020

היא לקחה אותי הביתה

שם הדובר/ת: 
סוזנה (שרה) איפרגן (ביטן)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אשת תחזוקה
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
דוד בנחמו חימנס
מועד התיעוד: 
2019

פאפירו

שם הדובר/ת: 
סוזנה (שרה) איפרגן (ביטן)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אשת תחזוקה
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
דוד בנחמו חימנס
מועד התיעוד: 
2019

הבקרים של המלך דוד

שם הדובר/ת: 
סוזנה (שרה) איפרגן (ביטן)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אשת תחזוקה
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
דוד בנחמו חימנס
מועד התיעוד: 
2019

כינויים בחכיתיה

שם הדובר/ת: 
סוזנה (שרה) איפרגן (ביטן)
משתתפים בשיחה: 
יעקב איפרגן
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אשת תחזוקה
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
דוד בנחמו חימנס
מועד התיעוד: 
2020

אברהם אבינו והמלך נמרוד

שם הדובר/ת: 
סוזנה (שרה) איפרגן (ביטן)
משתתפים בשיחה: 
יעקב איפרגן
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אשת תחזוקה
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
דוד בנחמו חימנס
מועד התיעוד: 
2019

סיפור חיים

שם הדובר/ת: 
סוזנה (שרה) איפרגן (ביטן)
משתתפים בשיחה: 
יעקב איפרגן
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
אשת תחזוקה
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1955
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ספרדית-יהודית (חכיתיה)
תיעוד: 
דוד בנחמו חימנס
מועד התיעוד: 
2019