עברית

רפואה טבעית

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
יצחק דהפור
משתתפים בשיחה: 
שרה רוזנבלט
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג 'אגד'
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

מנהגי אבלות

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
שרה רוזנבלט
משתתפים בשיחה: 
יצחק דהפור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עבדה בבנק
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

החיים בארץ

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
שרה רוזנבלט
משתתפים בשיחה: 
יצחק דהפור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עבדה בבנק
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

שימור השפה בקרב המשפחה

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
שרה רוזנבלט
משתתפים בשיחה: 
יצחק דהפור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עבדה בבנק
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

זכרונות ילדות ונעורים

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
שרה רוזנבלט
משתתפים בשיחה: 
יצחק דהפור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עבדה בבנק
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

מאכלים

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
יצחק דהפור
משתתפים בשיחה: 
שרה רוזנבלט
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג 'אגד'
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

ימות השבוע ופתגמים בארמית

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
יצחק דהפור
משתתפים בשיחה: 
שרה רוזנבלט
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג 'אגד'
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

מנהגי חגים

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
שרה רוזנבלט
משתתפים בשיחה: 
יצחק דהפור
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
עבדה בבנק
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

סיפור העלייה

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
יצחק דהפור
משתתפים בשיחה: 
שרה רוזנבלט
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג 'אגד'
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020

נדודים ומלחמת העולם השניה

לזכר אליהו בן רחל ואברהם דהפור, זכרונם לברכה

שם הדובר/ת: 
יצחק דהפור
משתתפים בשיחה: 
שרה רוזנבלט
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
נהג 'אגד'
גיל בעת התיעוד: 
85
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020