עברית

מעמד הנשים ולימודי הגברים

שם הדובר/ת: 
ר"ב
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
רב ומחנך
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
אפגנית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

מנהגי פסח

שם הדובר/ת: 
ר"ב
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
רב ומחנך
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
אפגנית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

חינוך, סוכות ומנהגי חגים

שם הדובר/ת: 
ר"ב
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
רב ומחנך
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
אפגנית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

דיאלקטים אפגניים ויחסי יהודים ומוסלמים

שם הדובר/ת: 
ר"ב
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
רב ומחנך
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
אפגנית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

קידוש מאפגניסטן

שם הדובר/ת: 
ר"ב
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
רב ומחנך
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת הראט)
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

הכנת מצות

שם הדובר/ת: 
ר"ב
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
רב ומחנך
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
אפגנית-יהודית
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

הללויה

שם הדובר/ת: 
ר"ב
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
רב ומחנך
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת הראט)
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020