מעמד הנשים ולימודי הגברים

שם הדובר/ת: 
ר"ב
מגדר הדובר/ת: 
גבר
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
אפגנית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020