עברית

שיר בברברית

שם הדובר/ת: 
רחימה דדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ברברית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

שיר ברברי ותיאור הכנת קוסקוס

שם הדובר/ת: 
רחימה דדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ברברית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019

שיחה בברברית

שם הדובר/ת: 
רחימה דדון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאית
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1962
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ברברית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2019