עברית

חגי תשרי

שם הדובר/ת: 
פרג' בנימין
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
ספר
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1995
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

פסח וחגיגות כובה באסרו חג פסח

שם הדובר/ת: 
פרג' בנימין
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
ספר
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1995
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

'הא לחמא עניא' בערבית ו'מה נשתנה' בעברית

שם הדובר/ת: 
פרג' בנימין
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
ספר
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1995
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

היכרויות, חתונה, ברית מילה ובר מצווה

שם הדובר/ת: 
פרג' בנימין
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
ספר
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1995
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

הקהילה היהודית, אביו המוכתר והרב אברהם חמרה

שם הדובר/ת: 
פרג' בנימין
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
ספר
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1995
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

שבועות ועלייה לקברו של רבי יהודה בן בתירא

שם הדובר/ת: 
פרג' בנימין
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
ספר
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1995
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

חינוך, לימודי סַפָּרוּת ופרנסה

שם הדובר/ת: 
פרג' בנימין
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
ספר
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1995
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

עלייה, קליטה ופרנסה

שם הדובר/ת: 
פרג' בנימין
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
ספר
גיל בעת התיעוד: 
72
שנת עלייה לארץ: 
1995
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
אופיר כרמל פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

העלייה ארצה וחגיגות פורים בקריית אתא

שם הדובר/ת: 
זאב בני
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
צבא קבע
גיל בעת התיעוד: 
38
שנת עלייה לארץ: 
1994
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
נתנאל גורצקי
מועד התיעוד: 
2017

תעתיק: 

 

1. ṭayyeb..ʾismi ʔisḥāq. 2.ʾana xleʾət fi Sūrya. fi balad ʾisma.. fī balad ʾisma Ḥalab. 3.ʾana yahūdi. 4.ʿumri tnən wu ʾarbaʿīn sane. 5.kint ʾatʿallam hōwnīk fi madrase yahūdiyye. 6.ʾabi kān ʿando maṣnaʿ hōwnīk. maṣnaʿ.. bibīʿ.. kolōnya wu marham la-lʾīdēn. mətl EPnina RosenblumE əl-yōm. wu ʾəmmi kānat fil-bēt ma təštəġel bass itrabbīna. 7.bass.. ʾəmmi.. ma kānat ḍḍa...הצג את ההמשך