העלייה ארצה וחגיגות פורים בקריית אתא

שם הדובר/ת: 
זאב בני
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
צבא קבע
גיל בעת התיעוד: 
38
שנת עלייה לארץ: 
1994
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
נתנאל גורצקי
מועד התיעוד: 
2017

תעתיק: 

 

1. ṭayyeb..ʾismi ʔisḥāq. 2.ʾana xleʾət fi Sūrya. fi balad ʾisma.. fī balad ʾisma Ḥalab. 3.ʾana yahūdi. 4.ʿumri tnən wu ʾarbaʿīn sane. 5.kint ʾatʿallam hōwnīk fi madrase yahūdiyye. 6.ʾabi kān ʿando maṣnaʿ hōwnīk. maṣnaʿ.. bibīʿ.. kolōnya wu marham la-lʾīdēn. mətl EPnina RosenblumE əl-yōm. wu ʾəmmi kānat fil-bēt ma təštəġel bass itrabbīna. 7.bass.. ʾəmmi.. ma kānat ḍḍa...הצג את ההמשך

תִעתוק: 
נתנאל גורצקי