צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


כיצד הוריי נפגשו והתחתנו

עירק בגדאד

אל שוכן שמים

הודו קוצ'ין

מלך נעלה

הודו קוצ'ין

רוחי יה אלי

הודו קוצ'ין

שלח לחולים

הודו קוצ'ין

זה אלי

הודו קוצ'ין

׳אמוני עם בחג פסח׳ מקוצ׳ין

הודו קוצ'ין

יכתירני אל חי

הודו קוצ'ין

אל גדול ונורא

הודו קוצ'ין

שדי אל מה נורא

הודו קוצ'ין

נאדר אדיר אדירים

הודו קוצ'ין

יום יום ידרושון

הודו קוצ'ין

אפטיר בשיר שפה

הודו קוצ'ין

אפתח בקול עוגב

הודו קוצ'ין

אגדל שם כבודך

הודו קוצ'ין

להודות אל לבי חפץ

הודו קוצ'ין

ברוך אל עליון

הודו קוצ'ין

אשר שכן בצור בסנה

הודו קוצ'ין

אלי אלי למה עזבתני

הודו קוצ'ין

יעלם שבני

הודו קוצ'ין

ישיר ישראל שיר נועם

הודו קוצ'ין

יום נושעו גאולים

הודו קוצ'ין

עורה לבבי עורה

הודו קוצ'ין

שיר חדש אשיר

הודו קוצ'ין

גורי גורי יונה

הודו קוצ'ין