צילומים והקלטות

חומר רב ערך בלשונות יהודיות שונות מרוכז כאן. יחדיו נעשיר את המאגר, למען דורות העבר ולמען הדורות הבאים. שתפו פעולה!


אבני אקדח שים שערי

הודו קוצ'ין

ירום ונישא

הודו קוצ'ין

מי כמוך אלוקי ישראל

הודו קוצ'ין

אני ישנה אכן

הודו קוצ'ין

יבוא דודי לגן עדני

הודו קוצ'ין

אתה גאלת

הודו קוצ'ין

כמוהם יהיו עושיהם

הודו קוצ'ין

הודו לה' כי טוב

הודו קוצ'ין

שזופה כשמש (פיוט לפסח)

הודו קוצ'ין

קדושה לך ישלשו (לפסח)

הודו קוצ'ין

מגילת רות

הודו קוצ'ין

קול השם יחולל

הודו קוצ'ין

אין כאלוקינו

הודו קוצ'ין

שמור לבי מענה

הודו קוצ'ין

אמון יום זה

הודו קוצ'ין

אשריכם ישראל

הודו קוצ'ין

מפי אל

הודו קוצ'ין

ימסו הרים כדונג (לחג השבועות)

הודו קוצ'ין

והתורה והמצווה (לחג השבועות)

הודו קוצ'ין

אנכי השם אלוקיך (לחג השבועות)

הודו קוצ'ין

יום יום אודה לאל

הודו קוצ'ין

שאשה

עירק בגדאד

סיפורה של רימון

עירק בגדאד

מרק לפת חמוץ-מתוק

עירק בגדאד

מכסה הפצצה

עירק בגדאד