מדרש על עקידת יצחק בנוסח סלימניה

מוקדש לאישתי, רבקה בת יחזקאל ולהוריי, פרחה בת זכריה ומרדכי בן מאיר

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
דרשן בבית כנסת
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת סלימניה); ארמית-יהודית
תיעוד: 
מעיין פרח מרקו
מועד התיעוד: 
2020