עברית

מדרש על עקידת יצחק בנוסח סלימניה

מוקדש לאשתי, רבקה בת יחזקאל, ולהוריי, פרחה בת זכריה ומרדכי בן מאיר

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית, עברית (מסורת סלימניה)
תיעוד: 
מעיין פרח מרקו
מועד התיעוד: 
2020

מגילת רות: פסוק עברי ופסוק ארמי בנוסח סלימניה

מוקדש לאשתי, רבקה בת יחזקאל, ולהוריי, פרחה בת זכריה ומרדכי בן מאיר

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית, עברית (מסורת סלימניה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
מעיין פרח מרקו
מועד התיעוד: 
2020

הגדה של פסח והנחיות בעברית ובארמית מסלימניה

לזכר אשתי רבקה בת יחזקאל בלולו

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
86
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית, עברית (מסורת סלימניה)
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

החיים בסלימניה

לילדיי: שלוש הבנות ציפורה רינה ומלי. ושלושת הבנים דניאל, אבי סימנטוב ושי

שם הדובר/ת: 
רבקה נדב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גמלאית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אלונה אפקריאן ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

מאכלים

לילדיי: שלוש הבנות ציפורה רינה ומלי. ושלושת הבנים דניאל, אבי סימנטוב ושי

שם הדובר/ת: 
רבקה נדב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גמלאית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אלונה אפקריאן ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

פסח ושבת

לילדיי: שלוש הבנות ציפורה רינה ומלי. ושלושת הבנים דניאל, אבי סימנטוב ושי

שם הדובר/ת: 
רבקה נדב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גמלאית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אלונה אפקריאן ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

שיר לכלה

לילדיי: שלוש הבנות ציפורה רינה ומלי. ושלושת הבנים דניאל, אבי סימנטוב ושי

שם הדובר/ת: 
רבקה נדב
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
גמלאית
גיל בעת התיעוד: 
79
שנת עלייה לארץ: 
1950
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: , שירי חתונה
תיעוד: 
אלונה אפקריאן ויעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2018

מעשיית משפחה

לזכר אשתי רבקה בת יחזקאל בלולו

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2018

מסיפורי הרון אל-ראשיד

לזכר אשתי רבקה בת יחזקאל בלולו

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2018

שבת וחגים

לזכר אשתי רבקה בת יחזקאל בלולו

שם הדובר/ת: 
חכם מאיר דוד
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
חקלאי, עובד מפעל, אב בית, קריין פרשת השבוע בקול ישראל
גיל בעת התיעוד: 
84
שנת עלייה לארץ: 
1951
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ארמית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2018