׳הבה נהלל/נשתה יין׳ (כ׳ליני נשכר) - מפיוטי ההגדה מתוניס

יהי רצון ששמיעת ההגדה הזו לפני החג כהכנה לקריאה בליל הסדר תעורר געגועים לה' אלוקי ישראל, הגואל את עמו ישראל מאז יציאת מצרים ועד הנה בעידן תחייתנו הלאומית בארץ ישראל ויתחזק בנו הרצון להתרומם לחירות אמיתית. 

שם הדובר/ת: 
הרב יוסף בן שושן
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
הוראת תורה ופעילות ציבורית
גיל בעת התיעוד: 
56
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יעל ברוך
מועד התיעוד: 
2020