עברית

קהילה יהודית בטוסרקאן וסיפור חיים

שם הדובר/ת: 
בולור בן-רוחי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת מעבדת תיקונים
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

פרידה מאמה בעלייה ארצה ושמירה על שמה

שם הדובר/ת: 
בולור בן-רוחי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת מעבדת תיקונים
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

תרופות, איפור ואמונות עממיות

שם הדובר/ת: 
בולור בן-רוחי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת מעבדת תיקונים
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

שיר ברכת מזל טוב

שם הדובר/ת: 
בולור בן-רוחי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת מעבדת תיקונים
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

פסח וסוכות

שם הדובר/ת: 
בולור בן-רוחי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת מעבדת תיקונים
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

סיפור על סבתה הרופאה ומלך פרס

שם הדובר/ת: 
בולור בן-רוחי
משתתפים בשיחה: 
מנהלת מעבדת תיקונים
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021

לידה וברית מילה

שם הדובר/ת: 
בולור בן-רוחי
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מנהלת מעבדת תיקונים
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1972
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2021