עברית

הילד צעד (געגאנגען איז א ייִנגעלע)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
מריה לכטמן
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
64
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

פרטי השיר מתוך: ז' ביטקין, מחברת תמלילים 8 (ללא מס').

כותרת השיר: ללא.

תמליל: מחברת 8, ללא מספור.

רישום התווים: חסר.

מקום וזמן ההקלטה: צ'רנוביץ (Черновцы), אוקראינה, קיץ 1987.

פרטי המרואיינת: מריה לכטמן (Лехтман Мария Абрамовна), עיסוקה אינו ידוע, ילידת העיירה דונייבצי (м. Дунаевцы, Хмельницкой обл., Каменец-Подольского района), אוקראינה, בת 64.

פרטים נוספים: המרואיינת למדה את השירים מאמה.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'

הנעליים הקטנות (די שיכעלעך)

מתוך אוסף המלחין ואוצר המוסיקה היהודית, זאב ביטקין ז"ל (תש"ז–תש"פ)

נמסר באדיבות חווה שמולביץ' לזכרו המבורך

שם הדובר/ת: 
מריה לכטמן
מגדר: 
אישה
גיל בעת התיעוד: 
64
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
שפה: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
המלחין והאוצר זאב ביטקין ז"ל
מועד התיעוד: 
1987

מידע נוסף: 

הערות העורכת:

השיר מופיע בהקלטה בלבד. אין תמליל ותווים לגרסה המוקלטת; רישום גרסאות נוספות באוסף ז' ביטקין: מחברת תמלילים 2, מס' 42, 42א; מחברת תמלילים 8, דף נוסף (התמליל אינו בכתב ידו של ז' ביטקין); מחברות תווים 2–3, עמ' 72–77, מס' 54, 54א. המרואיינת ככל הנראה היא מריה לכטמן (Лехтман Мария Абрамовна), ילידת העיירה דונייבצי (м. Дунаевцы, Хмельницкой обл., Кменец-Подольского р-на), אוקראינה, בת 64. מקום וזמן ההקלטה המשוערים: צ'רנוביץ (Черновцы), אוקראינה, קיץ 1987.

כתבה וערכה: חווה שמולביץ'