עברית

עליית המשפחה לישראל

שם הדובר/ת: 
אהרון שרמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
בנקאי, יועץ משכנתאות, צלם, טבח ומורה
גיל בעת התיעוד: 
37
שנת עלייה לארץ: 
2020
שנת הגירה: 
2013
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מראטהית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

מתח במשפחה בין יהדות להינדואיזם

שם הדובר/ת: 
אהרון שרמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
בנקאי, יועץ משכנתאות, צלם, טבח ומורה
גיל בעת התיעוד: 
37
שנת עלייה לארץ: 
2020
שנת הגירה: 
2013
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מראטהית-יהודית
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

השפות השונות שדיברו בבית

שם הדובר/ת: 
אהרון שרמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
בנקאי, יועץ משכנתאות, צלם, טבח ומורה
גיל בעת התיעוד: 
37
שנת עלייה לארץ: 
2020
שנת הגירה: 
2013
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מראטהית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

הקפדה על שחיטה כשרה ועל לימוד התפילות בעברית

שם הדובר/ת: 
אהרון שרמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
בנקאי, יועץ משכנתאות, צלם, טבח ומורה
גיל בעת התיעוד: 
37
שנת עלייה לארץ: 
2020
שנת הגירה: 
2013
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מראטהית-יהודית
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

אכילת בשר בחגים

שם הדובר/ת: 
אהרון שרמה
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
בנקאי, יועץ משכנתאות, צלם, טבח ומורה
גיל בעת התיעוד: 
37
שנת עלייה לארץ: 
2020
שנת הגירה: 
2013
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מראטהית-יהודית
תיעוד: 
אופיר פופליגר
מועד התיעוד: 
2021

טקסי חתונה

שם הדובר/ת: 
אליזבת סולומון
משתתפים בשיחה: 
סול סולומון
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
בנקאית
גיל בעת התיעוד: 
71
שנת עלייה לארץ: 
1969
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מראטהית-יהודית
תיעוד: 
מירב סולומון
מועד התיעוד: 
2019

הילדות בהודו

שם הדובר/ת: 
שרה אליאס
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
לא ידוע
גיל בעת התיעוד: 
81
שנת עלייה לארץ: 
1936
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מליאלאם
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
ריקי אליה, יעלה קופר, מצלמת: נגה אהרון
מועד התיעוד: 
2017

מקום הלידה ומסלול החיים

                                                                                                

שם הדובר/ת: 
שרה אליאס
משתתפים בשיחה: 
בת אשר אליהו (76, מארנקולם) ורותי אליאס (75, מקארלה ומארנקולם)
מגדר הדובר/ת: 
אישה
עיסוק הדובר/ת: 
לא ידוע
גיל בעת התיעוד: 
81
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
מליאלאם
תיעוד: 
ריקי אליה, יעלה קופר; צילום: נגה אהרון
מועד התיעוד: 
2017