עברית

קריאת הזוהר

שם הדובר/ת: 
מנשה שמעון
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית וארמית (מסורת דוויחה)
נושאי שיחה: , זוהר
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

שיר השירים ותפילה מקדימה לקריאתו

שם הדובר/ת: 
מנשה שמעון
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת דוויחה)
נושאי שיחה: , מקרא
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

שיר חתונה

שם הדובר/ת: 
מנשה שמעון
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת דוויחה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

שיר של רבי שלום שבזי

שם הדובר/ת: 
מנשה שמעון
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

שירי שבת

שם הדובר/ת: 
מנשה שמעון
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
83
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
עברית (מסורת דוויחה)
נושאי שיחה: 
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020

הגדה של פסח

שם הדובר/ת: 
מנשה שמעון
מגדר הדובר/ת: 
גבר
עיסוק הדובר/ת: 
מנהל חשבונות
גיל בעת התיעוד: 
83
ארץ המוצא של הדובר/ת: 
קהילות המוצא של הדובר/ת: 
שפה: 
ערבית-יהודית
תיעוד: 
יסכה יצחק
מועד התיעוד: 
2020