עברית

שירת נשים לכלה

שם הדובר/ת: 
מזל סאלם
משתתפים בשיחה: 
שלום סאלם
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת במעון ילדים, חקלאית ורפתנית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

שידוכים, חתונה ולידה

שם הדובר/ת: 
מזל סאלם
משתתפים בשיחה: 
שלום סאלם
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת במעון ילדים, חקלאית ורפתנית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

קשר עם המוסלמים

שם הדובר/ת: 
מזל סאלם
משתתפים בשיחה: 
שלום סאלם
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת במעון ילדים, חקלאית ורפתנית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עלייה וקליטה

שם הדובר/ת: 
מזל סאלם
משתתפים בשיחה: 
שלום סאלם
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת במעון ילדים, חקלאית ורפתנית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

עבודה בחרס ובצורפות

שם הדובר/ת: 
מזל סאלם
משתתפים בשיחה: 
שלום סאלם
מגדר: 
אישה
עיסוק: 
מטפלת במעון ילדים, חקלאית ורפתנית
גיל בעת התיעוד: 
80
שנת עלייה לארץ: 
1949
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020