עברית

שיר כמיהה לירושלים

שם הדובר/ת: 
קס אלי וונדה (מנטסנוט)
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
קס
גיל בעת התיעוד: 
54
שנת עלייה לארץ: 
1991
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

מידע נוסף: 

געז היא שפה שמית עתיקה אך איננה שפה יהודית.

קריאה מספר ארדאת ומספר תהלים

שם הדובר/ת: 
קס אלי וונדה (מנטסנוט)
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
קס
גיל בעת התיעוד: 
54
שנת עלייה לארץ: 
1991
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

מידע נוסף: 

געז היא שפה שמית עתיקה אך איננה שפה יהודית.

שלושת ימי הבריאה הראשונים: קריאה מספר בראשית

שם הדובר/ת: 
קס אלי וונדה (מנטסנוט)
מגדר: 
גבר
עיסוק: 
קס
גיל בעת התיעוד: 
54
שנת עלייה לארץ: 
1991
ארץ המוצא: 
קהילות המוצא: 
נושאי השיחה: 
תיעוד: 
יעל וקסלר
מועד התיעוד: 
2020

מידע נוסף: 

געז היא שפה שמית עתיקה אך איננה שפה יהודית.